Diefstal door personeel

N

Controle en observatie

N

Professioneel en betrouwbaar recherchebureau

N

Onderzoek onrechtmatig ziekteverzuim

Diefstal door personeel

Diefstal door personeel kan grote gevolgen voor bedrijven hebben. Wanneer u diefstal op de werkvloer vermoedt, is het dus belangrijk dit zo snel mogelijk aan te pakken.  Het komt vaak voor dat  bedrijven te laat actie ondernemen omdat ze hun personeel willen vertrouwen of omdat ze niet zeker zijn van de feiten. Bij H.B. Investigations voeren we een grondig onderzoek uit zodat we u zekerheid kunnen verschaffen omtrent diefstal door personeel. Dit bewijs is bovendien belangrijk zodat de relatie met uw medewerkers niet verzuurt door hen valselijk te beschuldigen.

Bruikbaar bewijs van diefstal door personeel

H.B. Investigations is een officieel recherchebureau. Dat wil zeggen erkend door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bijgevolg kan het door onze verzamelde bewijsmateriaal van diefstal door personeel  gebruikt worden in eventuele verdere juridische stappen. Onze medewerkers zullen steeds discreet en objectief te werk gaan bij hun onderzoek naar diefstal door personeel. Hiervoor werken we bovendien samen met bedrijven gespecialiseerd in cameratoezicht en respecteren we de wetgeving omtrent privacy.

Schakel ons nu in en reken af met diefstal door uw eigen personeel

Maak meteen gebruik van onze diensten om uw vermoedens met betrekking tot uw personeel te bevestigen of ontkrachten. H.B. Investigations kan u helpen bij vermoedelijke diefstal door werknemers, ziekteverzuim of met controles van uw buitendienst. Ook voor problemen met stalking en alimentatiezaken kunt u bij ons terecht. Voor meer informatie of het maken van een afspraak belt u ons op het volgende nummer: 0168-338056.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Neem contact met ons op!

Maak een afspraak door te bellen naar 0168 33 80 56 of vul het contactformulier op deze website in voor meer informatie.